Siste innlagte kulturminne

Skarsgrenda bedehus

Kulturminnet er lokalisert i Skarsgrenda på Skarsøya. Huset blir bruka til kristeleg verksemd (møte, barne/ungd.verksemd m.m.)
Les meir

Vihals grendahus

Kulturminnet var opprinneleg lasarett på det tyske festningsanlegget Melland fort. Huset vart etter krigen flytta til Vihals, og bruka til grendahus. Det vart også utvida ein heil del. I kjellaretasjen finn ein i dag blomsterbutikk og frisørsalong. Tidlegare var det bibliotekfilial i andre høgda.
Les meir

"Jola, Sola-Hemmeln og Sjyn"

Kulturminnet er eit kunstverk som er samansett av tre relieff utskåre i bjørketre. Bileta er utstilte i andre høgda på Aure rådhus. Dei vart laga av Aure-kunstnaren Kristofer Leirdal, på bestilling frå Aure kommune. Tittelen på verket er henta frå dialekta i Aure. Det første biletet, "Jola", skal symbolisera det fruktbare jordsmonnet, representert ved ein kvinneskikkelse. "Sola-Hemmeln" symboliserer sola (hokjønn) som kjem med sol og varme. Ho "jagar" vekk skyene frå himmelen (hankjønn), slik at det blir gode livsvilkår. "Sjyn" (hankjønn) sy...
Les meir

Treskemaskin frå Ormset

Kulturminnet er ei treskemaskin av typen Thermænius, og var opprinneleg lokalisert i ein falleferdig låve på Ormset. Maskina vart bruka av korn-bønder til å skilja kornet/frøet frå halmen. Det var Auresundets Træskelag (stifta i 1917) som kjøpte inn maskina i 1936.
Les meir