Om Kulturminneatlas (Brukerhåndbok) (Registreringsskjema)

Kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylke bestemte at det i sammenheng med Kulturminneåret 2009, skulle produseres et digitalt kulturminneatlas til bruk for kommunene i fylket. Kulturminneatlaset er et nettbasert digitalt verktøy for å kartfeste, registrere og presentere kulturminner og kulturmiljø (ikke automatisk fredede) i de enkelte kommunene i fylket.

Hovedformål med kulturminneatlaset:

 • - Gi oversikt over kulturminnene og kulturhistorien i hver kommune.
 • - Øke kommunene sitt grunnlag for å kunne forvalte kulturminna på en god måte.
 • - Gi økt kunnskap om kulturminnene i kommunene, blant annet til bruk i skolene, reiseliv m.m.

Kulturminneatlaset er et samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylke.


Ansvar for utvikling av kulturminneatlaset:
 • - Øyvind Takøy Naas, GIS-koordinator, Fylkesmannen i M & R
 • - Knut Sindre Vale, GIS-koordinator, M & R fylkeskommune
 • - Brit Hansen, rådgiver kulturvern, M & R fylke
Arbeidsgruppe:
 • - Øyvind Takøy Naas, GIS-koordinator, Fylkesmannen i M & R
 • - Knut Sindre Vale, GIS-koordinator, M & R fylkeskommune
 • - Jan Aakvik, koordinator Kulturnett Møre og Romsdal
 • - Ingunn Krosby, enhetsleder for kultur; Sula kommune
 • - Håvard Sørvik, leder kart og oppmåling; Nesset kommune
 • - Jens Peter Ringstad, fylkeskonservator, M & R fylke
 • - Brit Hansen, rådgiver kulturvern, M & R fylke
Assistanse og utprøving:
 • - Hjelp til utarbeidelse av registreringskjema: Anne Sætren, NIKU
 • - Utprøving av registreringskjema: Aukra kommune v/ Ellen Karin Tangen og Aukra historielag
Ansvarlige kontaktpersoner:

Datateknisk ansvarlige:

Kulturminnefaglig ansvarlig:

Økonomi:

 • Nils Gunnar Solli, assisterende kulturdirektør, M & R fylke

Innkjøps- og anbudsprosess:

 • Jorid Nerland, rådgiver M & R fylke
 • Arnt Ove Hol, innkjøpssjef M & R fylke

Kontakter i kommunene vil være ansvarlige personer for kultur i den aktuelle kommune