Valsøyfjord kirke
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Halsa
Valsøyfjord kirke
Valsøyfjord kirke
Fakta og teknisk beskriving
Valsøyfjord kirke ligger vakkert til på Otnes i Valsøyfjord i Halsa kommune. Kirka ble bygd i 1863 og innviet oktober 1964 ved biskop Grimelund. Altertavla (1926) i kirka er laget av Daniel Skipnes fra Aure. Steiner til kirkemuren ble tatt fra "Minargruva" ved Otneselva. På bakveggen i koret finner vi malerier av Olav H. Halse.

Vestveggen og tårnet hadde opprinnelig 3 vinduer, de bestod av 3 ruter over hverandre slik som vinduene i tårnet mot nord og syd er i dag. De ble tatt bort samtidig som det ble bygd nytt tårn i 1926.
Andre opplysningar
Den vakre, gamle kirkegårdsporten var av støpejern med støpejernssøyler på sidene. Disse var avslutta i øvre kant i ei løkforma kule. Det fortelles at det var en styrkeprøve for unge menn å klipe omkring kula med ei hand og løfte den opp fra søyla. På undersida av kula var det en 4-toms tapp som gikk ned i søyla. Det måtte en sterk kar til for å løfta kula opp fra søyla og ta den tilsides!
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Ragnhild Godal Tunheim
Publisert: 18.01.2010
Opprettet: 18.01.2010
Spesifikasjon
Gardsnavn Otnes GNR 104
Bruksnavn BNR 50
Kulturminnetype Byggverk Datering 1863
KulturminneID 15710003 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Religion
Noverande funksjon
Religion
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Ikkje oppgjeve

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar