Det gamle skulehuset i Aure sentrum
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Det gamle skulehuset i Aure sentrum
Det gamle skulehuset i Aure sentrum
Fakta og teknisk beskriving
Bygget fungerte som skule fram til 1960-talet, og var lokalisert der AK-senteret står i dag. Etter dette var bygget ei tid bruka som kontor for trygde- og likningsetaten

I samband med bygginga av AK-senteret i 1988 vart det gamle skulehuset rive.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 05.06.2013
Linker:
Om AK-senteret
Spesifikasjon
Gardsnavn Ikkje oppgjeve GNR Ikkje oppgjeve
Bruksnavn Ikkje oppgjeve BNR Ikkje oppgjeve
Kulturminnetype Usynleg kulturminne Datering 1901
KulturminneID 15760193 Synleg i terreng Ikkje synleg
Opphaveleg funksjon
Undervisning/forsking
Noverande funksjon
Ikkje i bruk
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er ikkje innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Art. i "Du mitt Nordmøre" 1983

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar
11.06.2013 Skreven av Einar Meland, Hitra. Opprinnelig Frøyværing.
Jeg gikk på skolen i 1957.Klassen var der hvor de tre vinduene er lengst bort. 1 og 6 og 7 klasse var til høyre.