Treskemaskin frå Ormset
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Treskemaskin frå Ormset
Treskemaskin frå Ormset
Fakta og teknisk beskriving
Kulturminnet er ei treskemaskin av typen Thermænius, og var opprinneleg lokalisert i ein falleferdig låve på Ormset. Maskina vart bruka av korn-bønder til å skilja kornet/frøet frå halmen.

Det var Auresundets Træskelag (stifta i 1917) som kjøpte inn maskina i 1936.
Andre opplysningar
Etter 2. verdskrigen vart treskemaskina etter kvart bytta ut mot skurtreskaren, ein sjølvgåande variant av treskeverket.

Kjelde: http://snl.no/skurtresker
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 27.06.2013
Linker:
Om Aktiebolaget Joh. Thermænius & son
Spesifikasjon
Gardsnavn Ikkje oppgjeve GNR Ikkje oppgjeve
Bruksnavn Ikkje oppgjeve BNR Ikkje oppgjeve
Kulturminnetype Teknisk kulturminne Datering 1925-1949
KulturminneID 15760197 Synleg i terreng Ikkje synleg
Opphaveleg funksjon
Landbruk
Noverande funksjon
Ikkje i bruk
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Årbok for Aure historielag, 2008

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar