Vihals grendahus
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Skarsøya grendahus
Skarsøya grendahus
Fakta og teknisk beskriving
Kulturminnet var opprinneleg lasarett på det tyske festningsanlegget Melland fort. Huset vart etter krigen flytta til Vihals, og bruka til grendahus. Det vart også utvida ein heil del.

I kjellaretasjen finn ein i dag blomsterbutikk og frisørsalong. Tidlegare var det bibliotekfilial i andre høgda.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 31.07.2013
Spesifikasjon
Gardsnavn GNR
Bruksnavn BNR
Kulturminnetype Bygning / Hus Datering 1925-1949
KulturminneID 15760200 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Helse/pleie
Noverande funksjon
Fritid/kultur
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Jøran Ulfsnes-Skar

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar