Skarsgrenda bedehus
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Skarsgrenda bedehus
Skarsgrenda bedehus
Fakta og teknisk beskriving
Kulturminnet er lokalisert i Skarsgrenda på Skarsøya. Huset blir bruka til kristeleg verksemd (møte, barne/ungd.verksemd m.m.)
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 10.08.2013
Spesifikasjon
Gardsnavn GNR
Bruksnavn Skarsgrenda bedehus BNR
Kulturminnetype Bygning / Hus Datering 1925-1949
KulturminneID 15760203 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Fritid/kultur
Religion
Noverande funksjon
Fritid/kultur
Religion
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Protokoll for Skarsgrenda bedehus

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar