Sommarfjøs på Dønnyn Utigard
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Surnadal
Sommarfjøs Dønnyn Utigard- Nedsida
Sommarfjøs Dønnyn Utigard- Nedsida
Fakta og teknisk beskriving
Sommarfjøs på Dønnyn Utigard i Øvre Surnadal.
Den austre enden av fjøset, som er utført i grovt, lafta tømmer er truleg frå tidleg på 1870 åra. Ein går ut i frå at fjøset blei reist i tida rundt 1872, då Utigard blei fråskild Austigard og blei eigen.
Den vestre enden, som er utført i stavverk, er frå 1930 åra. Påbygget ble oppført av Petter Dønnem etter at han fekk Negard fråskild frå Utigard i 1931.
Sommarfjøset var i bruk fram til omkring 1950.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Bilder/multimedia
Sommarfjøs Dønnyn Utigard - Oversida
Brukerinfo
Forfatter: Janne Carina Strand
Publisert: 16.08.2013
Opprettet: 16.08.2013
Spesifikasjon
Gardsnavn Dønnyn GNR 4
Bruksnavn Utigard BNR 3
Kulturminnetype Bygning / Hus Datering 1850-1874
KulturminneID 15660031 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Landbruk
Noverande funksjon
Ikkje i bruk
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Skiftedokument og munnlege kjelder.

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar