Mjosundbrua
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Mjosundbrua
Mjosundbrua
Fakta og teknisk beskriving
Bjelkebru som kryssar Mjosundet mellom Rottøya og Ertvågsøya. Brua er ein del av Aursundsambandet, og er 346 meter lang. Brua inngår også i riksveg 680. Opna i 1995.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 26.04.2012
Spesifikasjon
Gardsnavn Ikkje oppgjeve GNR Ikkje oppgjeve
Bruksnavn Ikkje oppgjeve BNR Ikkje oppgjeve
Kulturminnetype Byggverk Datering 1995
KulturminneID 15760037 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Ferdsel/samferdsel
Noverande funksjon
Ferdsel/samferdsel
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er ikkje innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
http://no.wikipedia.org/wiki/Mjosundbrua

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar