Aursundbrua
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Aursundbrua
Aursundbrua
Fakta og teknisk beskriving
Aursundbrua er ei såkalla fritt frambygg-bru, som går over Aursundet mellom fastlandet og Ruøya. Brua er 486 meter lang, og ein del av fylkesveg 680. Brua inngår i Aursundsambandet, og vart opna i 1995.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 26.04.2012
Linker:
Wikipedia: Fritt frambygg bro
Spesifikasjon
Gardsnavn Ikkje oppgjeve GNR Ikkje oppgjeve
Bruksnavn Ikkje oppgjeve BNR Ikkje oppgjeve
Kulturminnetype Byggverk Datering 1995
KulturminneID 15760039 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Ferdsel/samferdsel
Noverande funksjon
Ferdsel/samferdsel
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er ikkje innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
http://no.wikipedia.org/wiki/Aursundbrua

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar