Bervensmia på Tustna
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Bervensmia
Bervensmia
Fakta og teknisk beskriving
Smie i tre, lokalisert på Indresæter (Trøa) på Tustna. Smia vart bygd på slutten av 1800-talet av Gjermund Berven. Han var skipssmed, og kom til Indresæter frå Hardanger i samband med verftsverksemda som vart sett i gang på Tustna.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 26.04.2012
Linker:
Lokalhistoriewiki: Innersetra
Lokalhistoriewiki: Johannes Berven
Spesifikasjon
Gardsnavn Ikkje oppgjeve GNR Ikkje oppgjeve
Bruksnavn Ikkje oppgjeve BNR Ikkje oppgjeve
Kulturminnetype Bygning / Hus Datering 1800-1899
KulturminneID 15760040 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Industri/ framstilling/produksjon/råstoffuttak
Noverande funksjon
Ikkje i bruk
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er ikkje innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Bilde:1333_Bervensmia.jpg

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar