Halsa kirke
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Halsa
Halsa kirke
Halsa kirke
Fakta og teknisk beskriving
Halsa kirke er en korskirke og ligger i Halsa kommune på Nordmøre. En regner med at det var gudshus der Halsa kirke står i dag, allerede på 1100-tallet. Første gang det er nevnt er i et testamente i 1303, da ble det kalt Halsynjar Kirke. Neste gang nevnt i Trondhjems Reformatz av 1589. Den 9. september 1724 brant kirken ned etter lynnedslag.

Ny kirke ble bygd i 1724 i følge kirkebøkene. Halsa kirke framstår i 2010 som en pietetsfullt nyrestaurert kirke.
Andre opplysningar
De siste årene har Halsa kirke gjennomgått omfattende og nødvendig restaurering med korrekthet. Blant annet er nytt gulv håndhøvlet på samme måte som i det gamle gulvet. Kirken feirer ferdigstilling av restaureringsarbeidet i 2010.

Kirken ble tidlig på 1900-tallet vurdert revet på grunn av dårlig forfatning. Dette ble til slutt forhindret og reparasjoner ble vedtatt. Under reparasjonsarbeidet ble det gjort flere funn, blant annet fant de 5 balsamerte lik under kirkegolvet. Ett av dem et lite jentebarn. Grosserer Dyre Halse gav i de tider et kirkeorgel til Halsa kirke, dette var da det første orgelet i kirkens historie.

Den flotte altertavlen i kirken skal være gitt av en sokneprest i Stangvil og Halse, Mathias Gram i 1732. Denne er antagelig arbeidd av billedskjærer Peder Knutsen Kjørsvik, eller som lektor Brodal mener, av Erik Pedersen Kolstrup.
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Ragnhild Godal Tunheim
Publisert: 17.12.2009
Opprettet: 17.12.2009
Spesifikasjon
Gardsnavn Megard GNR 11
Bruksnavn Megard BNR 8
Kulturminnetype Byggverk Datering 1724
KulturminneID 15710002 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Religion
Noverande funksjon
Religion
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
Jubileumsskrift ved 250 årsjubileet i 1974 og Halsaboka bind I

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar