Losjehuset/Idrettshuset i Foldfjorden
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Aure
Losjehuset i Foldfjorden
Losjehuset i Foldfjorden
Fakta og teknisk beskriving
Kulturminnet var bygd i perioden 1910-1917. Det vart bruka som losjehus (forsamlingshus) for "Losje Øyfred", som høyrde inn under fråhaldsorganisasjonen IOGT, tidl. ofte kalla "Godtemplarordenen". Kjøpmann Arne Sletta stod sentralt i arbeidet med å få reist huset.

Etter krigen tok Foldfjord Idrettslag (no: Ertvågsøya idrettslag) over huset. Mot slutten av 80-talet vart huset rive, noko av materialet vart bruka til bygging av skihytta ved Nersetra.
Andre opplysningar
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Kenneth Kiplesund
Opprettet: 02.05.2013
Linker:
Nettsidene til IOGT
Spesifikasjon
Gardsnavn GNR
Bruksnavn Losjehuset/Idrettshuset BNR
Kulturminnetype Usynleg kulturminne Datering 1900-1924
KulturminneID 15760177 Synleg i terreng Godt synleg
Opphaveleg funksjon
Fritid/kultur
Noverande funksjon
Ikkje i bruk
Tillating av eigar
Eigars tillating til registrering er ikkje innhenta


Andre registreringer / dokumentasjon / kjelder
Ikkje oppgjeve

Dateringskjelder
http://www.europeana.eu/portal/record/2022601/82BC409AC14368D99FEFA0FE5A605A80E9599F73.html?start=2&query=foldfjorden&startPage=1&rows=24

Planstatus
Ikkje oppgjeve
Kommentarar
Kommenter artikkelen her
Kommentar
Namn
Epost
Vis namn
Publiser kommentaren
Kommentarar